zdefiniować synonim

podać definicję, sformułować definicję

Przykład zastosowania - zdefiniować

Na wykładzie próbowaliśmy zdefiniować pojęcie leksykografii. Nie było łatwo sformułować poprawną definicję tej nauki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: