zwrócić uwagęsynonim

1. Jako dać do zrozumienia

ukazać, wskazać, dać do zrozumienia, zainteresować się, podkreślić, położyć nacisk, uwydatnić, uwypuklić, wyeksponować, wypunktować, wyróżnić, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, położyć akcent, sprecyzować
Przykład:

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem dyskryminacji kobiet w miejscach pracy. Położył przy tym nacisk na konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, chroniących prawa pracownic.  

antonimy: nie zwrócić uwagi

2. Jako zauważyć

zauważyć, spojrzeć, dostrzec, dojrzeć, odkryć, przyuważyć, wypatrzeć, zaobserwować, zarejestrować, spostrzec
Przykład:

Zwrócił uwagę na nietypowe zjawisko na niebie. Możliwe, że udało mu się zaobserwować tzw. efekt halo. 

3. Jako napomnieć

rozkazać, przestrzec, upomnieć, zbesztać, zganić, skarcić, napomnieć, ostrzec, przywołać do porządku, udzielić ostrzeżenia, zauważyć
Przykład:

Mężczyzna publicznie zwrócił uwagę nastolatkom, że powinni wyrzucać papierki do kosza. Po tym jak ich upomniał, posprzątali śmieci i przeprosili.

4. Jako przyciągnąć uwagę

skupić uwagę, przykuć uwagę, wzbudzić zainteresowanie, przyciągać uwagę, przyciągnąć wzrok, zaciekawić, zainteresować, zaintrygować, zaskoczyć, zdziwić, uderzyć
Przykład:

Kolorowy mural na budynku zwraca uwagę przechodniów. Być może wzbudza tak duże zainteresowanie ze względu na to, co przedstawia.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: