zwrócić uwagę synonim

1. Jako dać do zrozumienia

ukazać, wskazać, dać do zrozumienia, zainteresować się, podkreślić, położyć nacisk, uwydatnić, uwypuklić, wyeksponować, wypunktować, wyróżnić, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, położyć akcent, sprecyzować

Przykład zastosowania - zwrócić uwagę

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem dyskryminacji kobiet w miejscach pracy. Położył przy tym nacisk na konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, chroniących prawa pracownic.  

antonimy: nie zwrócić uwagi

2. Jako zauważyć

zauważyć, spojrzeć, dostrzec, dojrzeć, odkryć, przyuważyć, wypatrzeć, zaobserwować, zarejestrować, spostrzec

Przykład zastosowania - zwrócić uwagę

Zwrócił uwagę na nietypowe zjawisko na niebie. Możliwe, że udało mu się zaobserwować tzw. efekt halo. 

3. Jako napomnieć

rozkazać, przestrzec, upomnieć, zbesztać, zganić, skarcić, napomnieć, ostrzec, przywołać do porządku, udzielić ostrzeżenia, zauważyć

Przykład zastosowania - zwrócić uwagę

Mężczyzna publicznie zwrócił uwagę nastolatkom, że powinni wyrzucać papierki do kosza. Po tym jak ich upomniał, posprzątali śmieci i przeprosili.

4. Jako przyciągnąć uwagę

skupić uwagę, przykuć uwagę, wzbudzić zainteresowanie, przyciągać uwagę, przyciągnąć wzrok, zaciekawić, zainteresować, zaintrygować, zaskoczyć, zdziwić, uderzyć

Przykład zastosowania - zwrócić uwagę

Kolorowy mural na budynku zwraca uwagę przechodniów. Być może wzbudza tak duże zainteresowanie ze względu na to, co przedstawia.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: