spojrzeć synonim

1. W znaczeniu „skierować wzrok na coś, na kogoś”

popatrzeć, rzucić okiem, spoglądnąć, zajrzeć, sprawdzić, zerknąć, łypnąć, luknąć (potocznie)

Przykład zastosowania - spojrzeć

Spojrzałam na niego pytająco, ale on cały czas zerkał na nią.

antonimy: odwrócić wzrok

2. W znaczeniu „ocenić coś, potraktować w jakiś sposób”

odnieść się, potraktować, podejść, zrozumieć, zareagować, ustosunkować się, ocenić

Przykład zastosowania - spojrzeć

Mówił mi, że wystarczy spojrzeć na to z dystansu. Ale ja nigdy nie umiałam tak podejść do tej sprawy.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: