ukazaćsynonim

przedstawić, zaprezentować, opisać, scharakteryzować, prezentować, charakteryzować
Przykład:

Film ukazuje przemiany w stylach muzycznych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Dokładnie charakteryzuje zwłaszcza nowe tendencje wokalne. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: