opisać synonim

1. Jako przedstawić szczegóły dotyczące osoby, przedmiotu, zjawiska lub sytuacji

opowiedzieć, przedstawić, scharakteryzować, zaprezentować, zobrazować, omówić, sportretować, odtworzyć, ukazać

Przykład zastosowania - opisać

Poszkodowana opisała dokładnie przebieg całego wypadku. Przedstawiła wydarzenie za pomocą rysunków. 

2. Jako uczynić zrozumiałym dla kogoś

objaśnić

Przykład zastosowania - opisać

Na lekcji biologii nauczycielka objaśniła uczniom proces fotosyntezy. Opisała w punktach przebieg całego zjawiska. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: