albo synonim

1. Jako spójnik wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się zdań lub części zdań

lub, bądź, czy, też, ewentualnie, względnie (książkowo)

Przykład zastosowania - albo

Będę dziś wieczorem czytał książkę albo oglądał film. Ewentualnie posłucham radia.

antonimy: ani

2. Jako partykuła wprowadzająca pytanie retoryczne

czy, czyż, alboż (książkowo)

Przykład zastosowania - albo

Albo to ja wiem? Czy wyglądam na chodzącą encyklopedię? 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: