streszczenie synonim

abstrakt, konspekt, plan, podsumowanie, projekt, przegląd, rekapitulacja (książkowo), reasumpcja (książkowo), rys, skrót, szkic, wyciąg, zapowiedź, zarys, zbiór, zestawienie, résumé (książkowo)

Przykład zastosowania - streszczenie

Najpierw oddałam streszczenie mojej pracy dyplomowej. W zarysie tekstu znalazły się najważniejsze zagadnienia ujęte w pracy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: