konspektsynonim

skrót, streszczenie, abstrakt, wyciąg, zarys, plan
Przykład:

Sporządziłem konspekt zajęć artystycznych. Znalazł się w nim plan wszystkich zadań, które miałem przeprowadzić podczas lekcji. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: