przysługasynonim

pomoc, służba, usługa, względy, praca, serwis, uprzejmość, łaska, grzeczność, wsparcie
Przykład:

Kupienie bułki ubogiej wdowie było z mojej strony małą przysługą. Myślę, że kobieta doceni okazaną pomoc

 
antonimy: niegrzeczność utrudnianie arogancja   nieuprzejmość  przeszkoda

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: