wsparcie synonim

1. Jako oddziały bojowe

asysta, obecność, odsiecz, posiłki, pomoc, sukurs (książkowo)

Przykład zastosowania - wsparcie

Potrzebujemy wsparcia z powietrza! Kiedy nadlecą posiłki

2. Jako pomoc materialna

pomoc materialna, pomoc finansowa, zapomoga, zasiłek, pożyczka, darowizna, jałmużna, datek, ofiara, świadczenie, dofinansowanie

Przykład zastosowania - wsparcie

Ubodzy z naszego miasta potrzebują wsparcia i liczą na pomoc materialną z naszej strony. 

3. Jako działanie podjęte dla dobra innej osoby

podniesienie na duchu, podtrzymanie na duchu, pocieszenie, pokrzepienie, podbudowanie, dodanie otuchy, umocnienie, pomoc, poratowanie

Przykład zastosowania - wsparcie

Dziękuję za wsparcie w trudnych dla mnie chwilach. Bardzo potrzebowałam w tym czasie podniesienia na duchu.

antonimy: utrudnienie przeciwdziałanie

4. Jako poparcie wpływowych osób

plecy (potocznie), protekcja, rekomendacja, mecenat, wstawiennictwo

Przykład zastosowania - wsparcie

Nie zrobiłby kariery bez wsparcia bogatych rodziców. To tylko dowodzi, że warto mieć w życiu plecy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: