wielkość synonim

1. Jako coś, co odznacza się dużymi rozmiarami lub wielkim nasileniem

okazałość, kolosalność, monstrualność, gigantyzm, ogrom, niebotyczność, gigantyczność

Przykład zastosowania - wielkość

Przewodnik zwrócił nam uwagę na okazałość kościoła. Jego wielkość była równa dwóm pobliskim elektrowniom. 

antonimy: lichość małość mizerność nędza

2. Jako właściwość, którą można mierzyć

format, ilość, kaliber, liczba, masa, miara, numer, objętość, rozmiar, skala, stopień, szerokość, średnica, wolumen, wymiar, wysokość, zakres, amplituda

Przykład zastosowania - wielkość

Chciałam zbadać wielkość mojej skrzynki na narzędzia. Najpierw obliczyłam wymiar między podstawą a górą skrzynki. W ten sposób poznałam jej wysokość

3. Jako cechy umysłu, charakteru wznoszące kogoś ponad przeciętny poziom; też: osoba nieprzeciętna

poziom, ranga, wspaniałość, znaczenie, wybitność, znakomitość, autorytet, klasa

Przykład zastosowania - wielkość

Był wirtuozem najwyższej klasy. Jego wielkość ujawniała się we wszystkich kompozycjach muzycznych, które stworzył i które specjalnie dla nas grał na ważnych przyjęciach. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: