autorytet synonim

1. Jako osoba lub instytucja, która cieszy się autorytetem

wzór do naśladowania, mistrz, wyrocznia, alfa i omega (książkowo), arbiter, augur, ekspert, opiniotwórca, wzór, znawca

Przykład zastosowania - autorytet

Pani Główka jest dla mnie prawdziwym autorytetem. Myślę, że śmiało można nazwać ją ekspertem w dziedzinie biologii. Gdyby nie zachęcała mnie do nauki, nigdy nie zdawałbym na medycynę.

antonimy: adept uczeń

2. Jako uznanie, jakim jest obdarzana dana osoba

estyma, format, prestiż, mir, powaga, poważanie, ranga, respekt, splendor, szacunek, wielkość, wpływ, doniosłość, istotność, klasa, znaczenie, posłuch, pozycja, uznanie, poszanowanie

Przykład zastosowania - autorytet

Wśród młodych ludzi dyrektor szkoły cieszył się wielkim autorytetem, jednak po ostatnim incydencie stracił poważanie.

antonimy: brak posłuchu lekceważenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: