poważanie synonim

Przykład zastosowania - poważanie

Do zwrotów grzecznościowych, którymi możemy zakończyć list oficjalny, należą: „Z poważaniem” i „Z wyrazami szacunku”.

antonimy: pogarda brak poważania

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: