poważaniesynonim

autorytet, estyma, posłuch, poszanowanie, prestiż, renoma, respekt, splendor, szacunek, uszanowanie
Przykład:

Do zwrotów grzecznościowych, którymi możemy zakończyć list oficjalny, należą: „Z poważaniem” i „Z wyrazami szacunku”.

antonimy: pogarda brak poważania

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: