posłuchsynonim

rewerencja, atencja, względy, podporządkowanie, szacunek, pietyzm, uszanowanie, poważanie, uważanie, powaga, respekt, uznanie, estyma, mir, cześć, poszanowanie
Przykład:

Chociaż jestem młody, w firmie mam posłuch. Współpracownicy traktują mnie z szacunkiem, bo mam ogromny talent. 

antonimy: nieposłuszeństwo niezdyscyplinowanie niesubordynacja nieposzanowanie samowolność krnąbrność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: