atencjasynonim

rewerencja, wzgląd, względy, opieka, szacunek, pietyzm, uszanowanie, poważanie, baczenie, uważanie, powaga, respekt, posłuch, uwaga, uznanie, estyma, mir, cześć, troska, poszanowanie
Przykład:

Od kobiet oczekiwał przede wszystkim atencji. Pragnął, aby wysłuchiwały jego długich przemów z należytą uwagą

antonimy: lekceważenie pogarda nieposzanowanie obraza wzgarda znieważenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: