szacunek synonim

1. Jako uznanie w stosunku do kogoś lub czegoś

admiracja (książkowo), adoracja, autorytet, cześć, estyma, kult, mir (książkowo), pietyzm (książkowo), podziw, posłuch, poważanie, prestiż, respekt, uprzejmość, tolerancja, sympatia, uznanie, renoma, atencja (przestarzale), rewerencja, uszanowanie, poszanowanie, chwała, nabożeństwo, hołd, czołobitność, namaszczenie

Przykład zastosowania - szacunek

Szacunek jest istotnym elementem w relacjach międzyludzkich. Uznanie dla drugiej osoby można okazywać m.in. poprzez komplementy, pochwały czy aprobatę jej zachowań.  

antonimy: pogarda lekceważenie

2. Jako przybliżone określenie wartości, wielkości czegoś

ocena, oszacowanie, otaksowanie, wycena, estymacja (specjalistycznie), ewaluacja (książkowo), przybliżenie, taksacja, kosztorys, rachuba, obrachunek, symulacja, wyliczenie

Przykład zastosowania - szacunek

Na podstawie wstępnych szacunków stwierdzam, że koszt realizacji projektu wyniesie ok. 10 tys. zł. Więcej informacji znajduje się w przesłanym kosztorysie.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

szacunków
szacunek - szacunków