petycja synonim

życzenie, wniosek, sugestia, postulat, prośba, propozycja, apel, manifest, odezwa, podanie, wezwanie, list otwarty

Przykład zastosowania - petycja

Napisaliśmy petycję w sprawie zaprzestania wycinki pobliskiego lasu. Wniosek skierowaliśmy do starosty. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: