wezwanie synonim

1. Jako apel, zwykle pisemny, do społeczeństwa z wezwaniem do jakiejś akcji

apel, inwokacja, apostrofa, odezwa, zwrot, zew , proklamacja

Przykład zastosowania - wezwanie

Król skierował do mieszkańców wezwanie na piśmie. Apel dotyczył wzięcia udziału w powstaniu. 

2. Jako pismo urzędowe nakazujące stawić się gdzieś, by zapłacić jakąś należność, dopełnić formalności itp.

nakaz stawiennictwa (specjalistycznie), nakaz, monit

Przykład zastosowania - wezwanie

Otrzymałem wezwanie do sądu. Nakaz stawiennictwa przyszedł pocztą. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: