inwokacja synonim

apostrofa, hosanna, wstęp, adonik, wezwanie, zwrot, metabaza

Przykład zastosowania - inwokacja

Inwokacja w "Panu Tadeuszu" jest apostrofą, czyli bezpośrednim, uroczystym zwrotem do adresata, którym jest Litwa - ojczyzna pisarza. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: