heroizm synonim

tytanizm, dzielność, bohaterstwo, męstwo, odwaga, waleczność, nieustraszoność

Przykład zastosowania - heroizm

Antygonę cechował heroizm. Dzięki odwadze pochowała brata mimo zakazu króla. 

antonimy: tchórzostwo tchórzliwość bojaźliwość lękliwość lęk strachliwość strach

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: