sugestiasynonim

1. Jako propozycja, pomysł, rada

postulat, wniosek, wskazówka, wzmianka, napomknienie, podpowiedź, pomysł, propozycja
Przykład:

Nikt nie słuchał jej sugestii dotyczących szybkiej nauki języka obcego. Wskazówka, aby uczyć się słownictwa w kontekście zdania, została pominięta przez większość studentów. 

2. Jako czyjś wpływ na myśli, przekonania, zachowania drugiej osoby lub całej grupy

namowa, podszept
Przykład:

Za namową doradcy szefowa postanowiła zwolnić kucharkę. Sugestia, że kucharka otruła stróża, okazała się zbyt silna. 

3. Jako informacja, która nie wynika wprost z czyjejś wypowiedzi lub jakiegoś tekstu, ale jest w nich zawarta np. w formie aluzji

aluzja, wzmianka
Przykład:

Ciągle czynił mi idiotyczne, szowinistyczne aluzje. Sugestia, że noszę do pracy za krótkie spódniczki, była obrzydliwa i nie na miejscu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: