wzmianka synonim

adnotacja, aluzja, dopisek, komentarz, napomknienie, notatka, notka, przypis, sugestia, uwaga, wskazówka, zapis, zapisek, spostrzeżenie, ciekawostka, dygresja, wtrącenie

Przykład zastosowania - wzmianka

Na końcu artykułu pojawiła się wzmianka o fotografach, którzy przygotowali materiał fotograficzny do tekstu. Cieszę się, że moje nazwisko znalazło się w notce

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: