notatka synonim

notka, dopisek, ostrzeżenie, memorandum, glossa, komentarz, zapisek, wiadomość, wzmianka, posłowie, uwaga, ogłoszenie, adnotacja, świadectwo, nota, przypis, postscriptum

Przykład zastosowania - notatka

Ocenę projektu domu opatrzyłem odpowiednią notatką. Uwagi przydadzą się kolejnemu architektowi. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: