adnotacja synonim

notka, dopisek, zapis, komentarz, zapisek, notatka, wzmianka, posłowie, uwaga, parafka, przypis, postscriptum, glosa

Przykład zastosowania - adnotacja

Promotorka umieściła obszerną adnotację na końcu mojej pracy magisterskiej. Komentarz dotyczył błędów stylistycznych w przedostatnim rozdziale. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: