przypis synonim

Przykład zastosowania - przypis

Każdy cytat w pracy dyplomowej należy opatrzyć stosownym przypisem. Wzmianka powinna dotyczyć miejsca, z którego zaczerpnięto treść cytatu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: