wiadomość synonim

informacja, nowina, komunikat, wieść, cynk (potocznie), news (potocznie), nius (potocznie), notatka, ogłoszenie, pogłoska, ostrzeżenie, doniesienie, zawiadomienie, relacja, wzmianka, sensacja

Przykład zastosowania - wiadomość

Prezentujemy państwu aktualne doniesienia ze świata. Najświeższą wiadomością, która właśnie do nas napłynęła, jest oświadczenie królowej o jej abdykacji. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: