informacja synonim

1. Jako pojęcie informatyczne

Przykład zastosowania - informacja

W komputerze za przetwarzanie informacji odpowiada procesor. Za jego pośrednictwem dane dostają się do pamięci. 

2. Jako to, co zostało powiedziane lub napisane o czymś

wiadomość, komunikat, nowina, wieść, pogłoska, news (potocznie), cynk (potocznie), wiedza, powiadomienie, zakomunikowanie, pouczenie, nowinka, wzmianka, notatka, poinformowanie, zawiadomienie, anons, biuletyn, ciekawostka, dane, deklaracja, doniesienie, dyrektywa, fakt, instrukcja, memo , nauka, notka, obwieszczenie, ogłoszenie, okólnik, oświadczenie, oznajmienie, pierwsza jaskółka (frazeologizm), przekaz, relacja, teoria, teza, twierdzenie, wskazówka, wydarzenie, wypowiedź, zapis, zapowiedź

Przykład zastosowania - informacja

Niemal wszystkie media w kraju podały dziś informację o dymisji premiera, jednak rzecznik rządu szybko zaprzeczył tym doniesieniom. 

antonimy: przemilczenie brak wiadomości

3. Jako miejsce, w którym można uzyskać określoną informację

Przykład zastosowania - informacja

Podczas wizyty w nowym mieście pierwsze kroki kierujemy do informacji. Pracownicy biura zawsze doradzają nam, co warto zwiedzić. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: