teoriasynonim

koncepcja, hipoteza, idea, myśl, ujęcie, założenie, koncept, doktryna, system, teza, twierdzenie, sąd, przekonanie, przypuszczenie, przeświadczenie, stanowisko, mniemanie, pogląd, domysł, opinia
Przykład:

Twórcą teorii ewolucji jest Karol Darwin. W 1859 roku ten brytyjski przyrodnik opisał swoją koncepcję w dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego.

antonimy: praktyka

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: