teoria synonim

Przykład zastosowania - teoria

Twórcą teorii ewolucji jest Karol Darwin. W 1859 roku ten brytyjski przyrodnik opisał swoją koncepcję w dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego.

antonimy: praktyka

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: