domysł synonim

domniemanie, hipoteza, zgadywanie, poszlaka, podejrzenie, przeczucie, presumpcja (książkowo), przypuszczenie, spekulacja (książkowo), supozycja (książkowo), założenie, przewidywanie

Przykład zastosowania - domysł

Nie ma co snuć domysłów bez odpowiednich dowodów. Przeczucie zawsze może nas zawieść. 

 
antonimy: fakt prawda świadectwo dowód

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: