dowódsynonim

1. Jako okoliczność lub rzecz dowodząca czegoś, świadcząca o czymś

argument, oczywistość, oznaka, pamiątka, potwierdzenie, świadectwo, uzasadnienie, zeznanie, znak
Przykład:

Uwielbiała używać dowodów anegdotycznych, które niestety nie były argumentami godnymi zaufania. 

2. Jako dokument urzędowy stwierdzający coś

Przykład:

Pokazałem sprzedawcy dowód zakupu słuchawek. Dokument został zapisany na kilku stronach i był podbity pieczątką sklepu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: