argument synonim

1. Jako fakt przemawiający za czymś

dowód, powód, pretekst, przesłanka, za i przeciw, pro i kontra, fakt, motyw, motywacja, pobudka, racja, uzasadnienie

Przykład zastosowania - argument

We wniosku o podwyżkę najważniejsze są rzeczowe argumenty. Musisz pokazać pracodawcy, że masz dobry powód, aby o nią prosić.

2. Jako pojęcie matematyczne

zmienna, operand (specjalistycznie)

Przykład zastosowania - argument

W funkcja wielu zmiennych argument jest więcej niż jedną liczbą. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: