przesłanka synonim

1. Jako punkt wyjścia

asumpt (książkowo), kryterium, podstawa, racja, wskazówka, wymóg, założenie

Przykład zastosowania - przesłanka

Swój tok myślenia opierasz na fałszywych przesłankach, musisz przyjąć inne założenie.

antonimy: wynik wniosek konkluzja rezultat

2. W odniesieniu do okoliczności sprzyjających

okazja, sposobność, warunki

Przykład zastosowania - przesłanka

To może być dla ciebie przesłanka wielkiego sukcesu. Nie zmarnuj tej okazji!

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: