konkluzja synonim

wniosek, morał, zakończenie, mądrość, puenta, przesłanie, podsumowanie, skwitowanie, stwierdzenie, konstatacja, wynik rozumowania, rezultat rozumowania

Przykład zastosowania - konkluzja

Szanowni Państwo, zmierzam już do konkluzji. Mój wniosek jest jeden: nieprawidłowa dieta powoduje wiele chorób i stanowi jedną z najważniejszych przyczyn zgonów na świecie. 

antonimy: wywód rozumowanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: