podsumowanie synonim

1. Jako ogólne przedstawienie sprawy

bilans, ewaluacja, ocena, przegląd, rekapitulacja, rozrachunek, sprawozdanie, streszczenie, wyciąg, zestawienie, rozliczenie, wyliczenie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsyntetyzowanie, meldunek, protokół, raport, spuentowanie, wniosek, wynik, konkluzja, pointa, puenta, skwitowanie, spointowanie, morał, przesłanie, refleksja, sedno, wypis, lekcja, nauczka, nauka, agregacja, kompilacja, kwintesencja, meritum, abstrakt, résumé, przedstawienie, synteza, kompendium, skrót

Przykład zastosowania - podsumowanie

Zapraszamy na podsumowanie tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z ostatnich dni.  

2. Jako zakończenie

zakończenie, epilog, posłowie, morał, konkluzja, wnioski, finał, puenta, pointa

Przykład zastosowania - podsumowanie

Dopiszę tylko podsumowanie i artykuł będzie gotowy. W zakończeniu zamierzam przypomnieć najważniejsze informacje warte zapamiętania. 

antonimy: wstęp

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Beata
ukoronowanie