meritum synonim

esencja, istota, kwintesencja, clou (książkowo), sedno, sens, treść, punkt centralny

Przykład zastosowania - meritum

Po długich, nie związanych z problematyką wykładu wywodach z życia osobistego, wreszcie przeszedł do meritum sprawy. Punktem centralnym jego wykładu miały być przecież choroby nerek, a nie dygresje o wycieczkach do Afryki. 

antonimy: marginalia dygresja margines peryferie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: