dygresja synonim

wtrącenie, odstępstwo, wstawka, uwaga, komentarz, wtręt

Przykład zastosowania - dygresja

Zanim przeszedł do głównego tematu, wplatał mnóstwo dygresji w swoją wypowiedź. Już po chwili gubiłem się w tych jego wtrąceniach.

antonimy: esencja istota meritum sedno sens myśl przewodnia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: