treśćsynonim

1. Jako zawartość tekstu kultury (literackiego, filmowego itp.)

Przykład:

Problematyką mojego przemówienia będzie życie wieczne. Treść rozważań zostanie zaraz wyświetlona przez projektor, aby każdy mógł swobodnie notować informacje

2. Jako sens czegoś

Przykład:

Treść wyrazu to inaczej znaczenie danego słowa. 

3. Jako zasadnicza część czegoś

cel, clou (książkowo), esencja, kwintesencja, meritum
Przykład:

Treść tego wiersza jest kwintesencją życia autora. 

4. Jako zawartość nazwy

znaczenie, konotacja, intensja
Przykład:

Treść tej książki wzbudza we mnie negatywne konotacje

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: