zawartość synonim

1. Jako ilość jakiegoś składnika w czymś

objętość, pojemność, ilość, natężenie, procent, stężenie, wielkość, zakres

Przykład zastosowania - zawartość

Od wielu lat różne instytuty badawcze monitorują zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Na podstawie pomiarów można stwierdzić, że stężenie CO2 ciągle rośnie.

2. W odniesieniu do utworu literackiego

Przykład zastosowania - zawartość

Znane powiedzenie mówi, że „nie ocenia się książki po okładce”, dlatego dopiero po zapoznaniu się z jej zawartością możesz stwierdzić, czy treść odpowiada formie.

antonimy: szata zewnętrzna

3. Jako to, co jest w czymś umieszczone

Przykład zastosowania - zawartość

Słodycze wybieram na podstawie ich składu i zawartości cukrów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: