myśl synonim

1. Jako zamiar

pragnienie, zamiar, pomysł, plan, cel, intencja, motyw, zamierzenie, życzenie, chęć

Przykład zastosowania - myśl

Nie mogłam opędzić się od natrętnych myśli. Odkąd odkryłam prawdę, miałam tylko jeden cel.

antonimy: czyn dzieło

2. Jako pogląd

Przykład zastosowania - myśl

W książce zebrano myśli wielu wybitnych osobowości na temat przemijania. To budujące refleksje, które zapadają w pamięć i pozwalają inaczej spojrzeć na ten trudny temat.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: