myślsynonim

1. Jako zamiar

pragnienie, zamiar, pomysł, plan, cel, intencja, motyw, zamierzenie, życzenie, chęć
Przykład:

Nie mogłam opędzić się od natrętnych myśli. Odkąd odkryłam prawdę, miałam tylko jeden cel.

antonimy: czyn dzieło

2. Jako pogląd

pojęcie, sąd, wniosek, koncepcja, koncept (książkowo), przekonanie, pogląd, teoria, idea, perspektywa, podejście, punkt widzenia, refleksja, stanowisko, światopogląd, zasada
Przykład:

W książce zebrano myśli wielu wybitnych osobowości na temat przemijania. To budujące refleksje, które zapadają w pamięć i pozwalają inaczej spojrzeć na ten trudny temat.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: