koncepcjasynonim

1. Jako plan

Przykład:

Nie mam jeszcze koncepcji na to, jak spędzić urlop. Jednak myślę, że niedługo wpadnę na jakiś pomysł

antonimy: realizacja

2. Jako pogląd

zdanie, przekonanie, pogląd, stanowisko, przeświadczenie, mniemanie, opinia, ocena, podejście, teza, wizja, wyobrażenie, twierdzenie, punkt widzenia, refleksja, spojrzenie, spostrzeżenie, idea, teoria, spekulacja, domysł, domniemanie, hipoteza, przypuszczenie
Przykład:

Mam własną koncepcję w tej sprawie, ale póki co wolałbym zachować opinię dla siebie. W odpowiednim czasie przedstawię jednak swoje stanowisko w tej kwestii. 

antonimy: fakt pewność

3. Jako zbiór przekonań

myśl, teoria, założenie, idea, ideologia, doktryna, filozofia
Przykład:

W koncepcji pozytywistycznej najbardziej przemawia do mnie idea utylitaryzmu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: