koncepcja synonim

1. Jako plan

Przykład zastosowania - koncepcja

Nie mam jeszcze koncepcji na to, jak spędzić urlop. Jednak myślę, że niedługo wpadnę na jakiś pomysł

antonimy: realizacja

2. Jako pogląd

zdanie, przekonanie, pogląd, stanowisko, przeświadczenie, mniemanie, opinia, ocena, podejście, teza, wizja, wyobrażenie, twierdzenie, punkt widzenia, refleksja, spojrzenie, spostrzeżenie, idea, teoria, spekulacja, domysł, domniemanie, hipoteza, przypuszczenie

Przykład zastosowania - koncepcja

Mam własną koncepcję w tej sprawie, ale póki co wolałbym zachować opinię dla siebie. W odpowiednim czasie przedstawię jednak swoje stanowisko w tej kwestii. 

antonimy: fakt pewność

3. Jako zbiór przekonań

myśl, teoria, założenie, idea, ideologia, doktryna, filozofia

Przykład zastosowania - koncepcja

W koncepcji pozytywistycznej najbardziej przemawia do mnie idea utylitaryzmu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: