spostrzeżenie synonim

Przykład zastosowania - spostrzeżenie

Moje spostrzeżenie podczas wykładu dotyczyło nieprawidłowego wyniku mnożenia podanego przez profesora. Zwróciłam uwagę, że przecież cztery pomnożone przez osiem daje wynik trzydzieści dwa, a nie trzydzieści sześć, jak zapisał profesor. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: