obserwacja synonim

1. Jako czynność

doglądanie, kontrola, monitoring, nadzorowanie, ogląd, spostrzeżenie, stwierdzenie, uwaga, badanie, nadzór, oględziny, podgląd , przyglądanie się

Przykład zastosowania - obserwacja

Uwielbiam prowadzić obserwacje przyrody. Mogę godzinami przyglądać się zwierzętom.

antonimy: rozumowanie

2. Jako wynik czynności

Przykład zastosowania - obserwacja

Po wycieczce do lasu dzieci dzielą się swoimi obserwacjami. Mają ciekawe spostrzeżenia na temat zwierząt oraz roślin, które można tam spotkać.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: