badanie synonim

1. W kontekście medycznym

oględziny, obdukcja (specjalistycznie), opukiwanie, osłuchiwanie, konsultacja, diagnostyka, kontrola, monitorowanie, obserwacja

Przykład zastosowania - badanie

Regularna kontrola stanu zdrowia daje szansę na szybsze wykrycie nowotworu. Z tego powodu zaleca się wykonywanie badania krwi co 12 miesięcy. 

antonimy: diagnoza wynik

2. W kontekście naukowym

analiza, dochodzenie, dociekanie, doświadczenie, eksperyment, eksploracja, kwerenda, odkrywanie, pomiar, poszukiwanie, sondowanie, sprawdzanie, testowanie, wyszukiwanie, ogląd, studiowanie, metoda, sposób, eksperymentowanie, branie pod lupę

Przykład zastosowania - badanie

Zajmuję się badaniem wpływu aktywności fizycznej na kondycję psychiczną. Poddałem już analizie 100 przypadków. 

antonimy: rozumowanie teoretyzowanie teoria

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: