doświadczeniesynonim

1. Jako życiowa nauka

lekcja, morał, nauka, nauczka, przestroga, szkoła
Przykład:

Wyjazd na staż zagraniczny był dla mnie wartościowym doświadczeniem - lekcją samodzielności i nauką wytrwałości. 

2. Jako test

badania, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanie, empiria, empiryzm, autopsja, operacja
Przykład:

Na lekcji chemii przeprowadziliśmy ciekawe doświadczenie z kwasem octowym i proszkiem do pieczenia. W wyniku tego eksperymentu mieszanina zaczęła pienić się, syczeć i wylewać z kolby. 

antonimy: teoretyzowanie

3. Jako kompetencje

wiedza, umiejętności, kompetencje, fachowość, biegłość, profesjonalizm, kunszt, sprawność, wprawa, zawodowstwo, znawstwo, kwalifikacje, wykwalifikowanie, praktyka, obycie, znajomość rzeczy
Przykład:

Zatrudnimy osobę z doświadczeniem w pisaniu artykułów na blogi. Wymagamy fachowej wiedzy z zakresu ortografii i interpunkcji oraz umiejętności wykonywania researchu. 

antonimy: dyletantyzm niekompetencja

4. Jako przeżycie

przeżycie, przejście, doznanie, zdarzenie, perypetie, zaznanie, próba życiowa, impresja, odczucie, uczucie, afekt, reakcja, wrażenie, empiria
Przykład:

Utrata bliskiej osoby jest trudnym doświadczeniem. Potrzeba czasu, aby otrząsnąć się po tym przeżyciu

antonimy: obojętność bezuczuciowość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: