kompetencjesynonim

mandat, pełnomocnictwo, prokura, umiejętności, upoważnienie, uprawnienia, zdolności
Przykład:

Wzrasta znaczenie kompetencji miękkich. Wśród nich można wymienić m.in. umiejętność współpracy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: