kompetencje synonim

mandat, pełnomocnictwo, prokura, umiejętności, upoważnienie, uprawnienia, zdolności

Przykład zastosowania - kompetencje

Wzrasta znaczenie kompetencji miękkich. Wśród nich można wymienić m.in. umiejętność współpracy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: