zrozumieniesynonim

Przykład:

Dziękujemy za Państwa zrozumienie. W tym trudnym dla nas okresie spotykamy się z wyjątkową życzliwością.

antonimy: niezrozumienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: