życzliwość synonim

dobra wola, przychylność, serdeczność, uprzejmość, względy, serce

Przykład zastosowania - życzliwość

Babcia okazywała życzliwość wszystkim swoim gościom, nawet tym, których nie lubiła. Jej serdeczność przejawiała się w uprzejmych słowach, pogodnym uśmiechu i opiekuńczości. 

antonimy: nieżyczliwość nieprzychylność nieuprzejmość antypatia niechęć wrogość nienawiść uprzedzenie niegodziwość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: