niechęć synonim

1. Jako negatywne nastawienie do kogoś lub czegoś

abominacja (książkowo), animozja, ansa (książkowo), antypatia, awersja, despekt, nienawiść, niesmak, nietolerancja, niezadowolenie, nieżyczliwość, obrzydzenie, odium (książkowo), odraza, opór, uprzedzenie, uraza, wrogość, wstręt, zawiść, zazdrość, złośliwość, zwalczanie, alergia, dystans, lekceważenie, nieprzychylność, oziębłość, pogarda, wzgarda, zdegustowanie

Przykład zastosowania - niechęć

Podczas rozmowy wyczułam w jego głosie wyraźną niechęć. Już wcześniej miałam wrażenie, że odnosi się do mnie z pogardą, ale wmawiałam sobie, że to niemożliwe.

antonimy: skłonność sympatia

2. Jako brak chęci

apatia, opór, oporność, obojętność

Przykład zastosowania - niechęć

Nie potrafię przełamać niechęci mojego dziecka do warzyw – nie wiem, z czego wynika jego opór.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: