nietolerancja synonim

1. Jako brak tolerancji dla cudzych poglądów, upodobań

nietolerancyjność, nieżyczliwość, niechęć, dyskryminacja, uprzedzenie, ksenofobia

Przykład zastosowania - nietolerancja

W naszym ośrodku nietolerancja wobec mniejszości narodowych jest surowo zakazana. Jakakolwiek niechęć przejawiająca się chociażby w sposobie zwracania się do tych osób będzie podlegała karze. 

2. Jako ujemne reagowanie organizmu

wrażliwość, podatność, skłonność, nadwrażliwość, niewytrzymałość

Przykład zastosowania - nietolerancja

Cierpię na nietolerancję pokarmową. Mój organizm wykazuje wrażliwość na produkty mleczne. 

antonimy: wytrzymałość odporność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: