akceptacja synonim

aprobata, tolerancja, zaaprobowanie, zgoda, zatwierdzenie

Przykład zastosowania - akceptacja

Czekałam na akceptację mojego projektu. Jego zatwierdzenie pojawiało się automatycznie w naszym firmowym systemie. 

antonimy: nietolerancja niezgoda sprzeciw opór odrzucenie bunt

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: